Inloggad som: ()

Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(alla)
Fagerås
Kil
Godkännande 

Genom att jag kryssar för SAMTYCKE i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt General Data Protection Regulation (GDPR) till att Kilsbostäder AB har full rätt att ta Kreditupplysning genom Kronofogdemyndigheten alternativt Businesscheck, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt.

Jag medger också att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas i Kilsbostäder:s dataregister. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö.

Jag är medveten om att Kilsbostäder AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.